ΑΚΥΡΟΣ Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΑ

  • Home
  • Uncategorized
  • ΑΚΥΡΟΣ Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΑ

Δεκτή η προσφυγή του αιτητή Δρα Κώστα Σολωμού, τον οποίο εκπροσώπησε επιτυχώς το δικηγορικό γραφείο Constantinou Panayiotou & Co LLC – GCP Law.

Με σημερινή του απόφαση το Διοικητικό Δικαστήριο κατόπιν Προσφυγής του ανώτερου υπαλλήλου του Οργανισμού δρα Κώστα Σολωμού προχώρησε σε ακύρωση του διορισμού της Γενικής Διευθύντριας του ΚΟΑ, απόφαση η οποία είχε ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού τον Μάρτιο του 2018 και είχε επικυρωθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Απρίλιο του ίδιου έτους.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Δικαστήριο έκρινε ότι οι γενικές και αόριστες αναφορές του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού περί κατοχής των προσόντων και του πλεονεκτήματος, από αριθμό υποψηφίων για τη θέση, δεν ήταν αρκετές ως δέουσα αιτιολογία για σκοπούς δικαστικού ελέγχου.

Περαιτέρω το Δικαστήριο με την απόφασή του σχολίασε αρνητικά το γεγονός ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού δεν προέβη σε ερμηνεία συγκεκριμένων απαιτήσεων του Σχεδίου Υπηρεσίας, ούτως ώστε να είναι δυνατή η συσχέτιση των καθηκόντων που ασκούσε η επιλεγείσα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και να αποφασισθεί κατά πόσο πληρούσε ή όχι κατά πόσο πληρούσε το προσόν της δεκαετούς τουλάχιστον πείρας σε υπεύθυνη θέση, από την οποία πενταετή τουλάχιστον σε εποπτικά/ διοικητικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση , συντονισμό και έλεγχο εργασιών, ιδίως ενόψει της φύσης της εργασίας της επιλεγείσας, που απαιτούσε εντατικότερη διερεύνηση.

Επιπροσθέτως των ανωτέρω το Διοικητικό Δικαστήριο προέβη σε εύρημα ότι το Διοικητικό Συμβούλιο πιστώνοντας την επιλεγείσα την κατοχή του πλεονεκτήματος δεν προέβη σε εξειδίκευση αναφορικά με ποιο μεταπτυχιακό τίτλο πίστωσε ως πλεονέκτημα, παρά μόνο αρκέστηκε σε αοριστολογίες που στερούν από το Δικαστήριο την δυνατότητα να αντιληφθεί τον συσχετισμό μεταξύ του Αιτητή και της επιλεγείσας και γιατί εν τέλει επιλέγηκε η συγκεκριμένη υποψήφια έναντι του Αιτητή, από την στιγμή που και ο Αιτητής κρίθηκε ως προσοντούχος αλλά και κάτοχος του πλεονεκτήματος.

Κλείνοντας την απόφασή του το Δικαστήριο τόνισε ότι το Συμβούλιο του ΚΟΑ αρκέστηκε σε επιφανειακή αξιολόγηση διαφόρων παραγόντων , ως επίσης και στην καλύτερη απόδοση της επιλεγείσας στην προφορική συνέντευξη, για την οποία δεν εντοπίστηκε οποιαδήποτε βαθμολογία, παρά μόνο η εντύπωση, χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση, με αποτέλεσμα σύμφωνα πάντα με την απόφαση του Δικαστηρίου να ελλείπει η οφειλόμενη αιτιολόγηση και να δημιουργείται ουσιώδες έλλειμα αιτιολογίας που θα πρέπει να οδηγήσει αναπόφευκτα σε ακύρωση της απόφασης για διορισμό της επιλεγείσας στην θέση της Γενικής Διευθύντριας του ΚΟΑ.

Την Προσφυγή χειρίστηκε ο δικηγόρος Πάνος Ν. Παναγιώτου, Συνέταιρος και επικεφαλής του Δικαστηριακού Τμήματος του δικηγορικού γραφείου Constantinou Panayiotou & Co LLC – GCP Law

Recent Posts

  • (+357) 22 003182
  • info@gcplaw.com.cy
  • Corner of Digeni Akrita Avenue & 2 Kleomenous st., 2nd Floor, P.C.1061, Nicosia, Cyprus