Ποινική Έφεση – Επιτυχία GCP LAW

Ακόμα μια επιτυχία της δικηγορικής εταιρείας Κωνσταντίνου Παναγιώτου & Σία Δ.Ε.Π.Ε. – GCPLAW σε Ποινική Έφεση συνεπεία της οποίας ο Εφεσίβλητος- κατηγορούμενος απαλλάγηκε των κατηγοριών που αντιμετώπιζε για έκδοση επιταγών χωρίς αντίκρισμα.

Το Ανώτατο Δικαστήριο με σημερινή του απόφαση επικύρωσε πρωτόδικη απόφαση με την οποία είχε ακυρωθεί κατηγορητήριο λόγω κατάχρησης της διαδικασίας. Το κατηγορητήριο καταχωρίσθηκε στις 18.12.2018 σε σχέση με επιταγές που είχαν εκδοθεί κατά την περίοδο 18.6.2013-2.8.2013.

Το Ανώτατο Δικαστήριο αποδεχόμενο πλήρως τις θέσεις του Εφεσίβλητου, αποφάσισε ότι δεν υπήρχε κώλυμα στην εξέταση αιτήματος για ακύρωση του κατηγορητηρίου, έστω και αν η καταχώρισή του είχε αρχικά εγκριθεί από το πρωτόδικο Δικαστήριο, και ότι η χωρίς επαρκή επεξήγηση τεράστια καθυστέρηση στην προώθηση της δίωξης του Εφεσίβλητου για αδικήματα έκδοσης επιταγών χωρίς αντίκρισμα, σε συνδυασμό με την συνοπτική φύση της ποινικής διαδικασίας, καθιστούσε την διαπίστωση κατάχρησης εύλογη και την πρωτόδικη απόφαση για τερματισμό της ποινικής διαδικασίας δικαιολογημένη.

Τον Εφεσίβλητο εκπροσώπησε η δικηγορική εταιρεία Κωνσταντίνου Παναγιώτου & Σία Δ.Ε.Π.Ε., με τον Συνέταιρο / Επικεφαλής του Δικαστηριακού Τμήματος κ. Πάνο Ν. Παναγιώτου.

One more Court success for CONSTANTINOU PANAYIOTOU & CO LLC – GCPLAW at a Criminal Appeal which lead to the withdrawal of all charges against the Appellee regarding the issuance of non-sufficient-funds cheques

The Supreme Court with its judgment issued today, has dismissed the appeal and ratified the findings of the court of first instance, regarding the annulment of Summons due to abuse of process. The Summons was filed on 18.12.2018 regarding cheques issued during the period 18.6.2013-2.8.2013.

The Supreme Court entirely adopted the arguments of the Appellee and decided (a) that there was no obstacle to the stay of the proceedings, although its submission had been initially approved by the court of first instance, and (b) that the unjustifiably tremendous delay to the progress of the Appellee’s prosecution for offences regarding the issuance of non-sufficient-funds cheques, combined with the summary nature of the criminal procedure, had constituted the findings for abuse as reasonable and resulted to the judgment of the court of first instance for termination of the criminal offence, being fully justifiable.

  • (+357) 22 003182
  • info@gcplaw.com.cy
  • Corner of Digeni Akrita Avenue & 2 Kleomenous st., 2nd Floor, P.C.1061, Nicosia, Cyprus