Μεγάλη επιτυχία για το δικηγορικό γραφείο Constantinou Panayiotou & Co LLC – GCP Law.

  • Home
  • Uncategorized
  • Μεγάλη επιτυχία για το δικηγορικό γραφείο Constantinou Panayiotou & Co LLC – GCP Law.

ΜΑΧΗ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΕΒΑΤΑΚΙΑ, ΚΕΡΔΙΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ!
Μεγάλη επιτυχία για το δικηγορικό γραφείο Constantinou Panayiotou & Co LLC – GCP Law και τον δικηγόρο Αντώνη Χριστοφή.
Η δικαστική διαμάχη που κρατούσε από τον Οκτώβριο του 2014, έληξε σήμερα υπέρ του Δήμου Αγίας Νάπας, τον οποίο εκπροσώπησε επιτυχώς για την υπόθεση ο Πάνος Παναγιώτου από το γραφείο Constantinou Panayiotou & Co LLC – GCP Law μαζί με τον δικηγόρο Αντώνη Χριστοφή.
Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Δικαστήριο έκρινε σήμερα καθ’ όλα νόμιμη και έγκυρη την απόφαση του Δήμου Αγίας Νάπας να αναλάβει ο ίδιος την παροχή υπηρεσιών στις παραλίες που εμπίπτουν στον Δήμο, μετά την λήξη της αδειοδότησης που είχε δοθεί στους προηγούμενους διαχειριστές, στις 31/10/2014, ενέργεια για την οποία είχε αποστείλει σχετική ενημερωτική επιστολή στις 24/10 του ίδιου έτους.
Με την σημερινή του απόφαση το Διοικητικό Δικαστήριο απορρίπτοντας τις Προσφυγές των προηγούμενων διαχειριστών, δικαίωσε πλήρως τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο για την απόφαση που είχαν λάβει τον Οκτώβριο του 2014, απόφαση η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αποκόμιση τεράστιου οικονομικού οφέλους για τον Δήμο, το οποίο κατά την τελευταία πενταετία υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια Ευρώ.
Η απόφαση του δικαστηρίου περιλάμβανε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
Α) Η πράξη που προσέβαλαν οι Αιτητές δεν είναι εκτελεστή διοικητική πράξη αλλά πράξη πληροφοριακού χαρακτήρα.
Β) Ότι δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας ο Δήμος είχε δικαίωμα να επιλέξει την λύση που επέλεξε. Ο Δήμος δικαιούτο είτε να προκηρύξει προσφορές είτε να αναλάβει ο ίδιος την διαχείριση.
Γ) Ότι οι Προσφυγές είναι αλυσιτελείς κάτι που επηρεάζει το έννομο συμφέρον των Αιτητών εφόσον ακόμη και αν γίνονταν δεκτές οι Προσφυγές τους δεν είχαν οποιοδήποτε όφελος από την εξέλιξη αυτή και ότι θα είχαν προσδοκία να αναλάβουν την διαχείριση μετά από προσφορές και όχι βεβαιότητα.
Δ) Ότι οι ισχυρισμοί περί κακής σύνθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου είναι απορριπτέοι καθότι δεν τίθεται θέμα ευνοϊκής μεταχείρισης συγγενικών προσώπων δημοτικών συμβούλων και του Δημάρχου εφόσον αυτό που εξέταζε ο Δήμος στην συγκεκριμένη συνεδρία ήταν θα αναλάμβανε ο ίδιος τη διαχείριση ή αν προχωρούσε στην προκήρυξη προσφορών.
Τις υποθέσεις χειρίστηκε για το γραφείο Constantinou Panayiotou & Co LLC – GCP Law ο Πάνος Παναγιώτου, Συνέταιρος και επικεφαλής του Δικαστηριακού Τμήματος, μαζί με τον δικηγόρο Αντώνη Χριστοφή.

www.gcplaw.com.cy

Recent Posts

  • (+357) 22 003182
  • info@gcplaw.com.cy
  • Corner of Digeni Akrita Avenue & 2 Kleomenous st., 2nd Floor, P.C.1061, Nicosia, Cyprus