ΘΕΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ


Η Δικηγορική Εταιρεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε. (GCP Law) με έδρα την Λευκωσία, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα άτομο για τη θέση  Ασκούμενου/ης δικηγόρου.
 
Οι ενδιαφερόμενοι/ ες υποψήφιοι/ ες θα πρέπει οπωσδήποτε να πληρούν όλα τα ακόλουθα προσόντα:

1)    Να κατέχει Πτυχίο Νομικής από τη Νομική Σχολή Αθηνών (Καποδιστριακό) ή Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλειο), 
2)    άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας, 
3)    άριστη γνώση και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Office), 
4)    άριστη και άψογη συμπεριφορά, ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια και επαγγελματισμό και βεβαίως να είναι λευκού ποινικού μητρώου.  

Οι ενδιαφερόμενοι/ ες που πληρούν όλα τα πιο πάνω προσόντα, παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μαζί με τα σχετικά πιστοποιητικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@gcplaw.com.cy με θέμα «Θέση ασκούμενου δικηγόρου».


 Η Εταιρεία θα επικοινωνήσει μόνο με τα άτομα τα οποία θα έχουν προεπιλεγεί για συνέντευξη για την ως άνω θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής και διακριτικής μεταχείρισης.

Recent Posts

  • (+357) 22 003182
  • info@gcplaw.com.cy
  • Corner of Digeni Akrita Avenue & 2 Kleomenous st., 2nd Floor, P.C.1061, Nicosia, Cyprus