Nέος Νόμος για τη Συλλογική Διαχείριση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και τη Χορήγηση αδειών δημιουργών Μουσικών Έργων

  • Home
  • Uncategorized
  • Nέος Νόμος για τη Συλλογική Διαχείριση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και τη Χορήγηση αδειών δημιουργών Μουσικών Έργων

Ο περί της Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων καθώς και για τη Χορήγηση Πολυεδαφικών Αδειών για Επιγραμμικές Χρήσεις Μουσικών Έργων Νόμος του 2017 (65(I)/2017) (ο «Νόμος»)

Ο Νόμος θεσπίζει τις προϋποθέσεις διασφάλισης της ορθής λειτουργίας της διαχείρισης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και από τις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης και περαιτέρω θεσπίζει τις προϋποθέσεις χορήγησης πολυεδαφικών αδειών από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης των δικαιωμάτων των δημιουργών επί μουσικών έργων όσον αφορά την επιγραμμική τους χρήση.

Για τους σκοπούς του παρόντος  σημειώματος παραθέτουμε κατωτέρω την  ερμηνεία ορισμένων βασικών όρων του Νόμου:

«δικαιούχος» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οντότητα, εκτός από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης που κατέχει δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικό δικαίωμα ή το οποίο, δυνάμει συμφωνίας για την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων ή εκ του νόμου, δικαιούται μερίδιο των εσόδων που προκύπτουν από τα δικαιώματα.

«έξοδα διαχείρισης» σημαίνει τα ποσά που χρεώνονται, κρατούνται από τα έσοδα ή συμψηφίζονται από έναν οργανισμό συλλογικής διαχείρισης με τα έσοδα από τα δικαιώματα ή στο τυχόν εισόδημα που προκύπτει από την επένδυση των εσόδων από τα δικαιώματα, προκειμένου ο οργανισμός να καλύψει τα έξοδά του που προκύπτουν από τη διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων.

«επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων» σημαίνει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα δημιουργού, πλην του παραγωγού ηχογραφήσεων, σε ένα μουσικό έργο που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 7(1)(α)(i), (vi) και (vii) και του άρθρου 7ΣΤ του περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων Νόμου, τα οποία απαιτούνται για την παροχή μιας επιγραμμικής υπηρεσίας.

«έσοδα από δικαιώματα» σημαίνει τα έσοδα που εισπράττονται από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης εκ μέρους των δικαιούχων, είτε προκύπτουν από αποκλειστικό δικαίωμα είτε από δικαίωμα αμοιβής είτε από δικαίωμα αποζημίωσης.

«οργανισμός συλλογικής διαχείρισης» σημαίνει κάθε οργανισμό που εξουσιοδοτείται από τον παρόντα Νόμο ή μέσω εκχώρησης, άδειας ή οποιασδήποτε άλλης συμβατικής συμφωνίας, για τη διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων εξ ονόματος περισσοτέρων του ενός δικαιούχων για το συλλογικό όφελος αυτών των δικαιούχων ως αποκλειστικό ή κύριο σκοπό του, και ο οποίος πληροί ένα από ή αμφότερα τα ακόλουθα κριτήρια:

(i)ανήκει στα μέλη του ή ελέγχεται από αυτά,

(ii)έχει οργανωθεί σε μη κερδοσκοπική βάση.

«μέλος» σημαίνει δικαιούχο ή οντότητα που εκπροσωπεί τους δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων άλλων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και ενώσεων των δικαιούχων, που πληρεί τις απαιτήσεις του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης για προσχώρηση μέλους σε αυτόν και γίνεται δεκτός ως μέλος από τον εν λόγω οργανισμό.

«πολυεδαφική άδεια» σημαίνει την άδεια που καλύπτει την επικράτεια περισσότερων του ενός κρατών μελών.

«χρήστης» σημαίνει κάθε πρόσωπο ή οντότητα που εκτελεί πράξεις που υπόκεινται στην έγκριση των δικαιούχων, πρόσωπο ή οντότητα που καταβάλλει αμοιβή στους δικαιούχους ή καταβάλλει αποζημίωση στους δικαιούχους και ο οποίος δεν ενεργεί υπό την ιδιότητα του καταναλωτή.

Ο Νόμος θέσπισε την ίδρυση ανεξάρτητης αρχής καλούμενης «Αρχή Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων»(η «Αρμόδια Αρχή»), η οποία συγκροτείται, λειτουργεί και έχει αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα που καθορίζονται από ή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

 Η Αρμόδια Αρχή καταρτίζει και τηρεί τα ακόλουθα Μητρώα-

(α) Μητρώο των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης που είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία,

(β)Μητρώο ανεξάρτητων οντοτήτων διαχείρισης που είναι εγκατεστημένες στη Δημοκρατία,

(γ)Μητρώο των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα, και

(δ)Μητρώο ανεξάρτητων οντοτήτων διαχείρισης που είναι εγκατεστημένες ή σε τρίτη χώρα.

Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος, δύνανται να εγκατασταθούν στην Δημοκρατία και να παρέχουν υπηρεσίες στην επικράτεια της Δημοκρατίας εφόσον εγγραφούν στα Μητρώα που αναφέρονται ανωτέρω.

Η πρόσβαση στα Μητρώα που  αναφέρονται ανωτέρω είναι ελεύθερη σε κάθε πρόσωπο.

Τα κριτήρια για εγγραφή στα Μητρώα που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) ανωτέρω είναι τα ακόλουθα:

(α) Για τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης-

(i)Να ανήκει στα μέλη του ή/και να μην έχει οργανωθεί σε κερδοσκοπική βάση. και

(ii)να διεξάγει εργασίες στη Δημοκρατία.

(β) Για τις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης-

(i)Να μην ανήκει σε δικαιούχους ούτε να ελέγχεται από αυτούς άμεσα ή έμμεσα εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει και να έχει οργανωθεί σε κερδοσκοπική βάση· και,

(ii)να διεξάγει εργασίες στη Δημοκρατία.

Από την έναρξη των εργασιών οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης, ο διευθυντής ή οι διευθυντές τους υποβάλλουν στην Αρμόδια Αρχή αίτηση για την εγγραφή τους στα Μητρώα, ανάλογα με την περίπτωση, και ακολούθως χορηγείται σε αυτούς πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα, αφού πρώτα προσκομίσουν τα ακόλουθα τα απαραίτητα έγγραφα και/ή πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 31 του Νόμου.

Στις οντότητες που παραλείπουν ή αμελούν να εγγραφούν ή να ανανεώσουν την εγγραφή τους στα Μητρώα της Αρμόδιας Αρχής επιβάλλεται από την Αρμόδια Αρχή διοικητικό πρόστιμο το ύψος του οποίου δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (€500) ημερησίως.

Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης-

(α) Ενεργούν με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον των δικαιούχων των οποίων τα δικαιώματα εκπροσωπούν, και

(β) δεν επιβάλλουν στους δικαιούχους, των οποίων τα δικαιώματα εκπροσωπούν, υποχρεώσεις οι οποίες δεν είναι αντικειμενικά αναγκαίες για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων τους ή για την αποτελεσματική διαχείριση των δικαιωμάτων τους.

 Οι δικαιούχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα τα οποία ορίζονται στο Καταστατικό ή στους όρους προσχώρησης μέλους του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης:

(α) Το δικαίωμα να εξουσιοδοτούν οργανισμό συλλογικής διαχείρισης της επιλογής τους να διαχειρίζεται τα δικαιώματα, τις κατηγορίες δικαιωμάτων ή τα είδη έργων και άλλα αντικείμενα της επιλογής τους, για τις επικράτειες της επιλογής τους, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος, ιθαγένειας, κατοικίας ή εγκατάστασης είτε του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης είτε του δικαιούχου:

(Σημ. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης υποχρεούται να διαχειρίζεται τα εν λόγω δικαιώματα, τις κατηγορίες δικαιωμάτων ή τα είδη έργων και άλλα αντικείμενα, υπό τον όρο ότι η διαχείριση τους εμπίπτει στο πεδίο δραστηριοτήτων του, εκτός εάν ο οργανισμός έχει αντικειμενικά αιτιολογημένους λόγους να αρνηθεί την ανάληψη της διαχείρισης).

(β) το δικαίωμα να χορηγούν άδειες μη εμπορικής χρήσεως δικαιωμάτων, κατηγοριών δικαιωμάτων ή ειδών έργων και άλλων αντικειμένων της επιλογής τους.

(γ) το δικαίωμα να τερματίζουν την εξουσιοδότηση, να διαχειρίζονται δικαιώματα κατηγορίες δικαιωμάτων ή είδη έργων και άλλα αντικείμενα που τους έχουν ανατεθεί από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, ή να ανακαλούν από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης οποιοδήποτε εκ των δικαιωμάτων, κατηγοριών δικαιωμάτων ή ειδών έργων και άλλων αντικειμένων επιλογής τους, όπως ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου (α) για τις επικράτειες της επιλογής τους, κατόπιν επίδοσης εύλογης προειδοποίησης η οποία δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες:

(Σημ. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δύναται να αποφασίζει ότι η ημερομηνία έναρξης της ισχύος μιας τέτοιας λήξης ή ανάκλησης θα λαμβάνει χώρα μόνο στο τέλος του οικονομικού έτους).

(δ) Εάν υπάρχουν ποσά που οφείλονται σε δικαιούχο για πράξεις εκμετάλλευσης που έγιναν πριν από την ημερομηνία της λήξης της ισχύος της εξουσιοδότησης ή της ανάκλησης των δικαιωμάτων, ή δυνάμει άδειας που χορηγήθηκε πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της λήξης ή της ανάκλησης, ο δικαιούχος διατηρεί τα δικαιώματά του βάσει των διατάξεων των άρθρων 22, 23, 28, 30, 38 και 43 του Νόμου.

(ε) Ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν περιορίζει την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων (γ) και (δ) επιβάλλοντας ως όρο άσκησης των δικαιωμάτων αυτών να ανατίθεται η διαχείριση των δικαιωμάτων ή των κατηγοριών δικαιωμάτων ή των ειδών έργων και άλλων θεματικών αντικειμένων που υπόκεινται σε λήξη ή ανάκληση σε άλλο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης.

(στ) Όταν ο δικαιούχος εξουσιοδοτεί οργανισμό συλλογικής διαχείρισης να διαχειρίζεται τα δικαιώματά του, παρέχει τη συναίνεσή του συγκεκριμένα για κάθε δικαίωμα ή κατηγορία δικαιωμάτων ήείδος έργων και άλλα θεματικά αντικείμενα που τον εξουσιοδοτεί να διαχειρίζεται και οποιαδήποτε τέτοια συναίνεση αποδεικνύεται τεκμηριωμένα γραπτώς.

(ζ) Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ενημερώνει τους δικαιούχους σχετικά με τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (α) έως (στ), καθώς και για οποιουσδήποτε όρους συνδεόμενους με το δικαίωμα που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου (β), πριν λάβει τη συναίνεσή τους για τη διαχείριση κάθε δικαιώματος ή κατηγορίας δικαιωμάτων ή είδους έργων και άλλων θεματικών αντικειμένων.

(η) Κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ενημερώνει τους δικαιούχους που τον έχουν ήδη εξουσιοδοτήσει για τα δικαιώματά τους όπως προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων (α) έως (στ), καθώς και για οποιουσδήποτε όρους συνδεόμενους με το δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β), από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Η γενική συνέλευση των μελών ελέγχει τις δραστηριότητες του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης λαμβάνοντας τουλάχιστον απόφαση για τον διορισμό ή την απομάκρυνση του ελεγκτή και εγκρίνοντας την ετήσια έκθεση διαφάνειας που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 32 του Νόμου και λαμβάνει αποφάσεις αναφορικά με τον οργανισμό για τα ζητήματα που εμφαίνονται στο άρθρο 18 του Νόμου.

Κρατήσεις επί των εσόδων:

Σε περίπτωση που δικαιούχος εξουσιοδοτεί οργανισμό συλλογικής διαχείρισης να διαχειρίζεται τα δικαιώματά του, ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης παρέχει στο δικαιούχο πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα διαχείρισης και τις λοιπές κρατήσεις επί των εσόδων από τα δικαιώματα και επί των τυχόν εσόδων από την επένδυση των εσόδων από τα δικαιώματα, πριν λάβει τη συναίνεσή του για τη διαχείριση των δικαιωμάτων του. Οι κρατήσεις είναι εύλογες σε συνάρτηση με τις υπηρεσίες που παρέχει ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης στους δικαιούχους και καθορίζονται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.

Διανομή των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους

Κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή τα μέλη του που είναι οντότητες που εκπροσωπούν δικαιούχους διανέμουν και καταβάλλουν τα ποσά αυτά στους δικαιούχους το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός εννέα (9) μηνών από το τέλος του οικονομικού έτους κατά το οποίο εισπράχθηκαν τα έσοδα από τα δικαιώματα, εκτός εάν αντικειμενικοί λόγοι που σχετίζονται ιδίως με την υποβολή αναφορών εκ μέρους των χρηστών, τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων, την ταυτοποίηση των δικαιούχων ή την αντιστοίχιση των πληροφοριών για έργα και άλλα αντικείμενα με τους δικαιούχους δεν επιτρέπουν στο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, στα μέλη του να τηρήσουν την προθεσμία αυτή.

Αδειοδότηση

Οι όροι αδειοδότησης βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια που δεν εισάγουν διακρίσεις. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν κατάλληλη αμοιβή για τη χρήση των δικαιωμάτων. Επίσης, οι χρεώσεις για τα αποκλειστικά δικαιώματα και τα δικαιώματα αμοιβής είναι εύλογες σε σχέση, μεταξύ άλλων, με την οικονομική αξία της χρήσης των δικαιωμάτων στο εμπόριο, λαμβανομένων υπόψη της φύσης και του πεδίου χρήσης των έργων και άλλων αντικειμένων, καθώς και σε σχέση με την οικονομική αξία των υπηρεσιών που παρέχονται από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης. Επιπλέον, οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ενημερώνουν τον ενδιαφερόμενο χρήστη για τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των χρεώσεων αυτών.

Υποχρεώσεις των χρηστών

 Οι χρήστες παρέχουν στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, τις πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά με τη χρήση των δικαιωμάτων που εκπροσωπεί ο οργανισμός, εντός δύο (2) μηνών από την αποστολή μορφότυπου από τον οργανισμό, τις συναφείς πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά με τη χρήση των δικαιωμάτων που εκπροσωπεί ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, οι οποίες είναι αναγκαίες αφενός για την είσπραξη των εσόδων από τα δικαιώματα και αφετέρου για τη διανομή και καταβολή των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους.

Παροχή πληροφοριών προς τους δικαιούχους σχετικά με τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους

Οι  οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης καθιστούν διαθέσιμες τουλάχιστον μια φορά το χρόνο σε κάθε δικαιούχο στον οποίο απέδωσαν έσοδα από δικαιώματα ή κατέβαλαν πληρωμές, κατά την περίοδο στην οποία αφορούν οι εν λόγω πληροφορίες. τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α)Τυχόν στοιχεία επικοινωνίας που ο δικαιούχος έχει εξουσιοδοτήσει τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης να χρησιμοποιεί για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δικαιούχου·

(β)τα έσοδα από τα δικαιώματα που αποδίδονται στο δικαιούχο·

(γ)τα ποσά που καταβάλλονται από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης στον δικαιούχο ανά κατηγορία δικαιωμάτων που διαχειρίζεται, και ανά είδος της χρήσης·

(δ)την περίοδο κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η χρήση στην οποία αντιστοιχούν τα ποσά που αποδόθηκαν και καταβλήθηκαν στον δικαιούχο, εκτός εάν αντικειμενικοί λόγοι που σχετίζονται με την υποβολή αναφορών εκ μέρους των χρηστών δεν επιτρέπουν στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης να παράσχει τις πληροφορίες αυτές·

(ε)τις κρατήσεις που γίνονται για τα έξοδα διαχείρισης·

(στ) τις κρατήσεις που γίνονται για κάθε σκοπό εκτός των εξόδων διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων αυτών που ενδέχεται να απαιτούνται από την οικεία νομοθεσία για την παροχή τυχόν κοινωνικών, πολιτιστικών ή εκπαιδευτικών υπηρεσιών·

(ζ)τα έσοδα από δικαιώματα που αποδίδονται στον δικαιούχο και τα οποία δεν έχουν καταβληθεί για οποιαδήποτε χρονική περίοδο.

Ετήσια έκθεση διαφάνειας

 Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή καταρτίζουν και δημοσιοποιούν ετήσια έκθεση διαφάνειας, μαζί με την ειδική έκθεση που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (3), για κάθε οικονομικό έτος το αργότερο εντός οκτώ (8) μηνών μετά το τέλος του οικονομικού έτους.

Χορήγηση πολυεδαφικής άδειας στην εσωτερική αγορά

 Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης που είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος Μέρους κατά τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων.

Ικανότητα διεκπεραίωσης πολυεδαφικών αδειών

Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, ο οποίος χορηγεί πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων διαθέτει επαρκή ικανότητα να επεξεργάζεται ηλεκτρονικά, κατά τρόπο αποτελεσματικό και διαφανή, τα στοιχεία που απαιτούνται για τη χορήγηση των αδειών αυτών, ιδίως για τον προσδιορισμό του ρεπερτορίου και την παρακολούθηση της χρήσης του, την τιμολόγηση των χρηστών, την είσπραξη εσόδων από τα δικαιώματα και τη διανομή των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους. Προς το σκοπό αυτό ,ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης πληροί, τουλάχιστον, τις εξής προϋποθέσεις-

(α) Έχει την ικανότητα να προσδιορίζει με ακρίβεια τα μουσικά έργα, εν όλω ή εν μέρει, τα οποία έχει δικαίωμα να εκπροσωπεί·

(β) έχει την ικανότητα να προσδιορίζει με ακρίβεια, εν όλω ή εν μέρει, σε σχέση με καθεμία σχετική επικράτεια, τα δικαιώματα και τους αντίστοιχους δικαιούχους επί κάθε μουσικού έργου ή μέρους αυτού το οποίο έχει δικαίωμα να εκπροσωπεί·

(γ) κάνει χρήση των μοναδικών αναγνωριστικών κωδικών για την ταυτοποίηση των δικαιούχων και τον προσδιορισμό των μουσικών έργων, λαμβάνοντας υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, τα προαιρετικά βιομηχανικά πρότυπα και τις πρακτικές που αναπτύσσονται είτε σε διεθνές είτε σε ενωσιακό επίπεδο.

(δ) κάνει χρήση κατάλληλων μέσων εντοπισμού και εξάλειψης κατά τρόπο έγκαιρο και αποτελεσματικό των ασυνεπειών στα δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή άλλων εταιρειών συλλογικής διαχείρισης οι οποίες χορηγούν πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων.

Διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά με πολυεδαφικά ρεπερτόρια

Στη βάση δεόντως αιτιολογημένης αίτησης, ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης που χορηγεί πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων παρέχει, με ηλεκτρονικά μέσα-

(α) Στους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών μουσικής,

(β) στους δικαιούχους των οποίων τα δικαιώματα εκπροσωπεί, και

(γ) σε άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης,

ενημερωμένες πληροφορίες που καθιστούν δυνατό τον προσδιορισμό του επιγραμμικού μουσικού ρεπερτορίου που εκπροσωπεί.

Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης λαμβάνει εύλογα μέτρα, εφόσον είναι αναγκαίο, για την προστασία της ακρίβειας και της ακεραιότητας των δεδομένων, τον έλεγχο της επαναχρησιμοποίησής τους και την προστασία εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.

Ακριβής και έγκαιρη πληρωμή των δικαιούχων

Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης που χορηγεί πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων διανέμει στους δικαιούχους τα οφειλόμενα βάσει των αδειών αυτών ποσά με ακρίβεια και χωρίς καθυστέρηση κατόπιν της υποβολής αναφοράς σχετικά με την πραγματική χρήση του έργου, εκτός εάν αυτό δεν είναι δυνατόν για λόγους που οφείλονται στον πάροχο της επιγραμμικής υπηρεσίας.

Πρόσβαση σε πολυεδαφικές άδειες

 Σε περίπτωση που ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν χορηγεί ή δεν προσφέρεται να χορηγήσει πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων ή δεν επιτρέπει σε άλλο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης να εκπροσωπεί τα δικαιώματα αυτά για τέτοιο σκοπό έως τις 10 Απριλίου 2017, οι δικαιούχοι που έχουν εξουσιοδοτήσει τον εν λόγω οργανισμό συλλογικής διαχείρισης να εκπροσωπεί τα επιγραμμικά δικαιώματά τους επί μουσικών έργων, θα μπορούν να ανακαλούν από τον εν λόγω οργανισμό συλλογικής διαχείρισης τα επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων για τους σκοπούς της χορήγησης πολυεδαφικών αδειών για όλες τις επικράτειες χωρίς να χρειάζεται να ανακαλούν τα επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων για τους σκοπούς της χορήγησης μονοεδαφικών αδειών, ούτως ώστε να χορηγούν οι ίδιοι πολυεδαφικές άδειες στα επιγραμμικά δικαιώματά τους επί μουσικών έργων ή μέσω οποιουδήποτε άλλου μέρους εξουσιοδοτούν ή μέσω οποιουδήποτε οργανισμού συλλογικής διαχείρισης που συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.

Διαδικασία εξέτασης παραπόνων

 Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης θέτουν στη διάθεση των μελών τους και των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης εξ ονόματος των οποίων αναλαμβάνουν τη διαχείριση δικαιωμάτων στο πλαίσιο συμφωνίας αμοιβαιότητας, αποτελεσματικές και έγκαιρες διαδικασίες για τη διεκπεραίωση παραπόνων, ιδίως σε σχέση με την εξουσιοδότηση που χορηγείται για τη διαχείριση των δικαιωμάτων και τη λήξη αυτής ή την ανάκληση των δικαιωμάτων, τους όρους προσχώρησης μέλους, την είσπραξη των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους, τις κρατήσεις και τις διανομές. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης απαντούν εγγράφως στα παράπονα που διατυπώνονται από μέλη ή οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης εξ ονόματος των οποίων αναλαμβάνουν τη διαχείριση δικαιωμάτων στο πλαίσιο συμβάσεων αμοιβαιότητας.

Διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών

Οι διαφορές μεταξύ των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, των μελών των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, των δικαιούχων ή των χρηστών σχετικά με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου μπορούν να υπαχθούν σε διαιτησία ή διαμεσολάβηση, όπως συμφωνηθεί από τα μέρη της διαφοράς.

Επίλυση διαφορών

Διαφορές μεταξύ οργανισμών συλλογικής διαχείρισης / ανεξάρτητων οντοτήτων διαχείρισης και χρηστών που αφορούν, ιδίως, στους ισχύοντες και προτεινόμενους όρους αδειοδότησης ή την παραβίαση της σύμβασης μπορούν να παραπεμφθούν από τα μέρη στο Δικαστήριο.

Ιεραρχική προσφυγή

 Πρόσωπο, στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 13, 46 ή 48 του Νόμου, δικαιούται, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτό της απόφασης επιβολής του διοικητικού προστίμου, να προσφύγει στον Υπουργό αιτούμενο την αναθεώρηση της εν λόγω απόφασης. Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή οφείλοντας να ακούσει τον προσφεύγοντα ή να δώσει σε αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή και αποφασίζει.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος Νόμου υπόκειται στις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.


Το παρόν σημείωμα δεν αποτελεί νομική συμβουλή.

Για νομική συμβουλή και νομικές υπηρεσίες σχετικά με το πιο πάνω, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Recent Posts

  • (+357) 22 003182
  • info@gcplaw.com.cy
  • Corner of Digeni Akrita Avenue & 2 Kleomenous st., 2nd Floor, P.C.1061, Nicosia, Cyprus